Kontakt

Multi Poland – biuro w Warszawie

 • Skylight Building, ul. Złota 59
 • 00-120 Warszawa
 • +48 22 22 22 800
 • www.multi.eu

 Multi Poland – biuro w Gdańsku

 • ul. Strzelecka 7B
 • 80-803 Gdańsk
 • +48 58 322 20 00
 • www.forumgdansk.pl

KONTAKT DLA NAJEMCÓW

Multi Poland sp. z o.o.

Małgorzata Słowik
Dyrektor ds. Wynajmu

 • +48 697 901 200
 • mslowik@multi.eu

Katarzyna Skrzypkowska
Leasing Representative

 • +48 668 869 009
 • kskrzypkowska@multi.eu

Natasza Ellwart-Rymarz
Short Term Lease

 • +48 697 076 200
 • nellwart-rymarz@multi.eu

KONTAKT DLA MEDIÓW

Inn | tu

 

Alina Geniusz-Siuchnińska

 • +48 531 15 00 22
 • alina.geniusz@inntu.pl

Maciej Kuźmicz

 • +48 602 888 133
 • maciej.kuzmicz@inntu.pl

ADMINISTRACJA

Magdalena Gibney
Center Director

 • +48 512 038 384
 • mgibney@multi.eu

Marta Grabianowska
Marketing Manager

 • +48 781 801 004
 • mgrabianowska@multi.eu