Forum Gdańsk
Dziś OTWARTE 09:00 – 21:00
Forum Gdańsk
Dziś OTWARTE 09:00 – 21:00
28
listopada
2020
sobota
09:00

FORUM GDAŃSK OTWARTE!

FORUM GDAŃSK OTWARTE!

Mamy dla Was dobre wiadomości! W sobotę 28 listopada FORUM Gdańsk zostało ponownie otwarte i to ze świeżo uzyskanym certyfikatem SafeGuard, dodatkowo potwierdzającym utrzymanie wymogów prawnych i sanitarnych związanych z COVID-19. https://forumgdansk.pl/pl/event/forum-gdansk-z-certyfikatem-bezpieczenstwa-safeguard

W ramach aktualnie obowiązujących wytycznych i zasad funkcjonowania centrów handlowych, w FORUM Gdańsk zrobicie bezpieczne zakupy w godzinach 9:00-21:00. O ewentualnych zmianach w funkcjonowaniu będziemy informować na bieżąco na naszym profilu Facebook: https://www.facebook.com/forumgdansk/

SZCZEGÓŁY FUNKCJONOWANIA FORUM GDAŃSK
Szanowni Klienci, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia o stanie epidemii z dnia 20 marca 2020 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Forum Gdańsk.

Otwarte zostają salony odzieżowe, obuwnicze oraz sklepy z elektroniką i sprzętem sportowym. Możliwa pozostaje działalność salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych, które realizują usługi zgodne z reżimem sanitarnym. Otwarte pozostają salony optyczne, punkty świadczące usługi telekomunikacyjne, salony prasowe, sklepy zoologiczne oraz biura podróży.

Utrzymany zostaje zakaz prowadzenia działalności stacjonarnej restauracji, ale lokale FORUM Smaku realizują sprzedaż na wynos oraz w dostawie.

Wprowadzone zostają ograniczenia związane z liczbą osób przebywających w placówkach handlowych i usługowych. W sklepach o powierzchni nie większej niż 100 m² obowiązuje limit 1 osoba na 10 m2. W sklepach o powierzchni większej niż 100 m² obowiązuje limit 1 osoba na 15 m2.

Na chwilę obecną zamknięta pozostaje siłownia CityFit (szczegółowe informacje na stronie klubu fitness), kino (szczegółowe informacje na stronie kina Helios) oraz plac zabaw dla dzieci.

Obowiązują w dalszym ciągu godziny dla seniorów – oznacza to, że w godzinach 10:00-12:00 (od poniedziałku do piątku) będą obsługiwane osoby powyżej 60. roku życia. Godziny dla seniorów obejmują sklepy spożywcze, drogerie i apteki.

UWAGA! Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.


ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY OSOBAMI
W trakcie zakupów i przemieszczania się obowiązuję konieczność utrzymania co najmniej 1,5 m odległości między klientami – dla ułatwienia komunikacji oznakowane zostały ciągi komunikacyjne oraz przestrzenie użytkowe. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice i opiekunowie z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekunowie.

OGRANICZENIE DOTYCZĄCE LICZBY KLIENTÓW W SKLEPIE
Obowiązują ograniczenia związane z liczbą osób przebywających w placówkach handlowych i usługowych. W sklepach o powierzchni nie większej niż 100 m² obowiązuje limit 1 osoba na 10 m2. W sklepach o powierzchni większej niż 100 m² obowiązuję limit 1 osoba na 15 m2.

PRZEBYWANIE W STREFIE RESTAURACYJNEJ FORUM SMAKU
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Niezmiennie obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłanianie ust i nosa. Zapis ten obowiązuje do odwołania. Maseczki na terenie Forum Gdańsk są możliwe do kupienia m.in. w drogerii Super-Pharm.

ZAKŁADANIE RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH LUB DEZYNFEKCJA DŁONI
W trakcie zakupów konieczne jest zakładanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja dłoni. Nakaz ten dotyczy zakupów w sklepach oraz punktach usługowych i handlowych w formie tzw. wysp zlokalizowanych na pasażu centrum. Na terenie FORUM Gdańsk znajdują się ogólnodostępne dezynfektory – karta charakterystyki płynu do dezynfekcji

ZACHOWANIE NA PARKINGU
Na parkingu wskazane jest parkowanie na co drugim miejscu parkingowym, a jeżeli to nie jest możliwe to zachowanie dystansu od innych klientów w trakcie wysiadania lub wsiadania do auta.

ZACHOWANIE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW OSTROŻNOŚCI
Forum Gdańsk podjęło wszelkie działania i wdrożyło zalecane procedury, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim klientom i pracownikom przebywającym na terenie centrum – uwzględniając m.in. organizację ciągów komunikacyjnych, dostęp do środków czystości oraz odpowiednie oznaczenia i wytyczne w przestrzeni użytkowej. Zwracamy się zatem do Państwa o zachowanie szczególnych warunków ostrożności, dostosowanie się do wytycznych i oznaczeń oraz możliwe częste mycie i dezynfekowania rąk.

 

Pamiętajcie o aktualnie obowiązujących zasadach funkcjonowania, które gwarantują bezpieczeństwo zakupów wszystkim przebywającym w Forum Gdańsk.