Forum Gdańsk
Dziś OTWARTE 9:00 – 21:00
Forum Gdańsk
Dziś OTWARTE 9:00 – 21:00

Kultura Dostępna   to projekt, dzięki któremu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową. Jednocześnie zniwelowana została jedna z głównych barier w dostępie do kina, jaką jest wysoka cena biletów.

Operatorem projektu Kultura Dostępna jest Narodowe Centrum Kultury. Systemowe rozwiązanie służyć ma niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie. Dzięki temu we wszystkich kinach Helios na terenie całej Polskin w każdy czwartek o godzinie 13:00 i 18:00   odbywają się specjalne pokazy polskich filmów, na które bilety kosztują tylko 10 zł.

https://www.helios.pl/58,Gdansk/KulturaDostepna/

Szukaj w sklepie